V začetku leta 2022 je Destinacija Jeruzalem Slovenija (DJS) vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) ter skupaj za vse tri občine ustanoviteljice DJS – Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, pristopila k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination. Slovenska turistična organizacija in DJS je svojo trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše destinacije in njene turistične ponudbe. S tem se je zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Tako se je Destinacija Jeruzalem Slovenija na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala do okolja kot družbeno odgovorna destinacija.