V začetku leta 2022 je Destinacija Jeruzalem Slovenija (DJS) vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) ter skupaj za vse tri občine ustanoviteljice DJS – Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, pristopila k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination. Slovenska turistična organizacija in DJS je svojo trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše destinacije in njene turistične ponudbe. S tem se je zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Tako se je Destinacija Jeruzalem Slovenija na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala do okolja kot družbeno odgovorna destinacija.

Ker nam vaše mnenje za razvoj turizma veliko pomeni in je tudi del pridobitve znaka ZSST, smo za vas pripravili anketne vprašalnike, ki vam bodo vzeli par minut vašega časa, nam pa pripomogli k nadgradnji in razvoju destinacije. Prosimo vas, da izpolnite kratki spletni vprašalnik, do katerega dostopate preko spletnega linka in QR kode.

Anketa za prebivalce: https://www.1ka.si/a/b66de6ee

Anketa za turistično gospodarstvo: https://www.1ka.si/a/e9d74b0b

Anketa za obiskovalce: https://www.1ka.si/a/ea044f5d

Survey for visitors:  https://www.1ka.si/a/ea044f5d

ANALIZA ANKET DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA – 

Hvala, ker nam pomagate izboljšati kakovost trajnostnega in zelenega turističnega delovanja Destinacije Jeruzalem Slovenija.

Zelena ekipa Destinacije Jeruzalem Slovenija.