DOSTOPNOST

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož se zavezuje, da bo omogočal dostopnost osrednjega spletišča Zavoda v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče ORMOZ.NET.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

• odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
• prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča,
• omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
• omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče ORMOZ.NET je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča ORMOZ.NET nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot
jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
• različne kompleksne tabele s podatki,

Priprava izjave o dostopnosti

• Ta izjava je bila pripravljena 18. julija 2022 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču ORMOZ.NET kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski
pošti na naslov našega Zavoda, ki je dotično vsebino objavil:

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Grajski trg 3
2270 Ormož
Tel: 02 741 5356
info@jeruzalem-slovenija.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za
informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 78 83 84
gp.ijs@gov.si