Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož objavlja

RAZPIS za vključitev v Razpršenih hotel JERUZALEM SLOVENIJA in za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA za nastanitvene kapacitete in drugo turistično ponudbo v letu 2023.

Za vključitev v Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija in za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, registrirane za nastanitvene kapacitete in druge turistične ponudbe ter pravne ali fizične osebe, ki se nameravajo registrirati za nastanitvene kapacitete in druge turistične ponudbe na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in izpolnjujejo:

    lnfrastrukturno-programski vidik ureditve NK RHJS,

    Doživljajski vidik ureditve NK RHJS,

    Trženjski vidik ureditve NK RHJS,

    Vidik varstva okolja in trajnostne mobilnosti NK RHJS,

    Nagrajenost – pridobljeni znaki, certifikat NK RHJS,

skladno s Pravilnikom o ocenjevanju nastanitvenih kapacitet Razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija.

Razpis se izvaja v okviru LAS operacije Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija (RHJS), sofinanciran s strani ESRR. Vsebino operacije najdete na tem linku: https://www.ormoz.net/razprseni-hotel-jeruzalem-slovenija/

VLOGA ZA VKLJUČITEV V RAZPRŠENI HOTEL JERUZALEM SLOVENIJA

PRIJAVNICA

POGODBA