Ime Priimek Naslov Pošta Telefonski kontakti E-pošta
1 Marjetka Antolič Ivanjkovci 9a  2259 Ivanjkovci 041 485 277 marjetka.antolic@gmail.com
2 Anita Bolčevič Cvetlična ulica 14 2270 Ormož 051 337 200 anita.bolcevic@gmail.com
3 Mirko Fekonja Vinski vrh 55a 2275 Miklavž pri Ormožu 041 388 059 fekonja.mirko@siol.net
4 Stanko Hartman Dobrava 28 2270 Ormož 031 395 401 hartmanstanko5@gmail.com
5 Sandra Janžekovič Cvetkovci 31 2273 Podgorci 041 817 847 sandra.janzekovich@gmail.com
6 Klavdija Kirič Ptujska cesta 8e 2270 Ormož 040 344 346 kaja.claude@gmail.com;
7 Halina Masten  Lopršice 22c 2270 Ormož 031 424 930 galja.masten@gmail.com
8 Iva Mlakar Ljutomerska c. 1a 2277 Središče ob Dravi 041 969 395 ivymlakar@gmail.com
9 Nataša Pšak Strmec 29 2274 Velika Nedelja 040 640 087 nprejac@gmail.com
10 Vita Štefančič Cvetlična ulica 12 2270 Ormož 041 305 092 vita.stefancic@analiza-zemlje.com
11 Teja Trstenjak Vinski vrh 30 2275 Miklavž pri Ormožu 041 606 708 tejaa.t@gmail.com;
12 Jelka Zidarič  Trstenjak Frankovci 20 2270 Ormož 051 636 120 jelkazt@gmail.com
13 Tomaž Zidarič Pušenci 5a 2270 Ormož 041 579 593 tomaz.zidaric89@gmail.com
14 Samo Žerjav Grabe 22 2277 Središče ob Dravi 041 316 416 samo.zerjav@gmail.com
15 Aleš Žganjar Vitan 16 2276 Kog 041 755 886 zganjar.ales@gmail.com
16 Anton Brumen Pršetinci 17 2258 Sveti Tomaž 041 396 508 anton.brumen@gmail.com
17 Minka Brumen Pršetinci 17 2258 Sveti Tomaž 041 290 184 minka.brumen@gmail.com
18 Vekoslav Cvetko Velika Nedelja 20 2274 Velika Nedelja 051 413 326 cvekoslav@gmail.com
19 Katja Čurin Vodranci 44 2276 Kog 051 439 049 katja99.02@gmail.com
20 Dajana Horvat Drakšl 19 2274 Velika Nedelja 051 673 358 horvatdajana6@gmail.com
21 Ana Kaučič Vinarska ul. 3 2270 Ormož 031 665 693 ankica.janzekovic@gmail.com
22 Simona Kosi Strmec pri Ormožu 3  2274 Velika Nedelja 040 699 968 kosi.simona85@gmail.com
23 Blanka Kosi Raušl Gradišče 8a 2258 Sveti Tomaž 031 261 219 blanka.kosirausl@gmail.com
24 Klavdija Lah Ul. Dr. Hrovata 1  2270 Ormož 041 987 957 m.klavdija@gmail.com
25 Maruša Mohorko Skolibrova 4 2270 Ormož 051 452 237 marusamohorko@gmail.com
26 Valerija Munda Mihovci pri Veliki Nedelji 27a 2274 Velika Nedelja 041 784 171 munda.valerija@gmail.com
27 Gorazd Pintarič Dolga lesa 4 2270 Ormož 041 867 794 gorazd.pintaric@gmail.com
28 Stanko Ploh Obrež 89 2277 Središče ob Dravi 070 299 016 stankoploh5@gmail.com
29 Jožica Polajnko Ptujska c. 2a 2270 Ormož 040 712 993 jozica.polajnko@gmail.com
30 Janko Zadravec Vičanci 7a 2274 Velika Nedelja 041 474 133 janko.zadravec@siol.net
31 Barbara Žličar Raičeva 1 2270 Ormož 041 963 939 vino.zlicar@gmail.com
32 Bojana Vrbnjak Miklavž pri Ormožu 24 2275 Miklavž pri Ormožu 031 376 672 bojana.vrbnjak36@gmail.com
33 Nina Ciglarič Mihovci 33a 2274 Velika Nedelja 070 603 781 ciglaric.nina@gmail.com
34 Vanja Cizerl Sveti Tomaž 12d 2258 Sveti Tomaž 051 670 320 vanci.m11@gmail.com
35 Mateja Šek Zasavci 14 2275 Miklavž pri Ormožu 031 347 592 mateja.sek@gmail.com
36 Ljuba Fišer Sodinci 21 2274 Velika Nedelja 031 798 177 ljuba.fiser@gmail.com
37 Manica Hartman Skolibrova 9 2270 Ormož 051 666 794 manica.grad@gmail.com
38 Laura Mohorko Kumer Skolibrova ulica 4 2270 Ormož 051 452 238 laura.mohorko@gmail.com
39 Mihael Sok Grabe 12 2277 Središče ob Dravi 041 266 197 irnena.majcen@gmail.com
40 Simon Zore Skolibrova ulica 4 2270 Ormož 051 692 504 zore.simon1@gmail.com
41 Dragica Florjanič Obrež 16 2277 Središče ob Dravi 041 622 009 dragica.florjanic@gmail.com
42 Monika Ivanuša Pušenci 4a  2270 Ormož 031 629 667 Monika.ivanusa@gmail.com
43 Stanislav Ivanuša Pušenci 4a  2270 Ormož 041 522 440 Monika.ivanusa@gmail.com
44 Valerija Štampar Kajžar 43  2275 Miklavž pri Ormožu sloveniaval@gmail.com

Poročilo o opravljenih vodenjih

Poročilo o posameznem vodenju