Program razvoja podeželja Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož Zastava EU Zastava Republike Slovenije Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

Main Menu