V začetku leta 2022 je Destinacija Jeruzalem Slovenija (DJS) vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) ter skupaj za vse tri občine ustanoviteljice DJS – Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, pristopila k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination. Slovenska turistična organizacija in DJS je svojo trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše destinacije in njene turistične ponudbe. S tem se je zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združhttps://www.slovenia-green.si/sl/o-slovenia-green/evala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Tako se je Destinacija Jeruzalem Slovenija na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala do okolja kot družbeno odgovorna destinacija.