V letu 2022 je Občina Ormož vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma za znak Slovenia Green Destination. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru pridobitve znaka Slovenia Green Destination bomo kot občina podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma, izvedli anketiranje prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva ter še mnoge druge predpisane aktivnosti. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov in turističnega gospodarstva  za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, Cuisine, Attraction, Park, Travel Agency, Beach, ki jih pridobijo ponudniki, po predhodni pridobitvi  enega od okoljskih znakov, ki jih priznava Zelena shema Slovenskega turizma / Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife idr.).