Vizija

Destinacija Jeruzalem Slovenija bo celovito povezana vinska zelena butična podeželska destinacija med Dravo in Muro, polna privlačnih zgodb za vse generacije hedonistov, ki cenijo mir, poglede na vinorodno krajino ob zvokih klopotca, aktivnostih v naravi, šegah, navadah in prleškem narečju gostoljubnih domačinov, ob okušanju odličnih vin, prleške kulinarike in bučnega olja, preizkušanju v rokodelskih spretnostih, razvajanju v termah, z apiterapijo in ob tretmajih za nego telesa in duha, z lokalno dodano vrednostjo KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

Poslanstvo

Destinacija Jeruzalem Slovenija poslanstvo gradi na edinstveni krajinski in gastronomski ponudbi, ki jo dodatno nadgrajuje s pridobivanjem znakov Zelene sheme slovenskega turizma in poslovnim modelom Izvorno slovensko. Je ena najprodornejših destinacij v Sloveniji. Upravljavec poudarja pomen strateške usmerjenosti v prihodnost, zato center za razvoj in kakovost pospešeno pripravlja projekte oz. operacije, za investicije v rast in razvoj DJS ter si zastavlja ambiciozne dolgoročne cilje.

Vrednote

Mir, varnost, pristnost, domačnost, butičnost, tradicija, kreativnost, okoljska odgovornost, skrb za zdravje in dobro počutje.

Vsi strateški dokumenti