Turistični vodič je nastal v okviru operacije LAS UE Ormož: Povezovanje inovativnega partnerstva DJS (PIPDJS) in je sofinanciran s stranni Evorpskega sklada za regionalni razvoj.