Skip to content
Program razvoja podeželja Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož Zastava EU Zastava Republike Slovenije Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

Main Menu

GRAD ORMOŽ

Grad Ormož je v letu 2022 pridobil mednarodni certifikat – Zeleni Ključ (Green key), ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega turizma.